เว็บ พนัน ที่ น่า เชื่อถือ

The HolidayPalace.net รู้ดีถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นของเราและข้ อมูลเฉพาะบุคคลที่เราได้เก็บไว้ ทั้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลบัตรเครดตและเดบิต และอิเมลล์ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ใช้ตอนลงทะเบียนกับเรา เราได้ระบุไว้ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณได้ทราบและเข้าใ จว่าเราเก็บ รักษา และใช้ข้อมูลสำคัญเหล่านั้นอย่างไร

รายละเอียดส่วนบุคคล

The HolidayPalace.net เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผู้เล่นใช้บริการคาสิโนของเรา ลงทะเบียนข้อมุลและสอบถามหรือบริการอื่น ๆ หรือเมื่อคุณตอบเรา ยิ่งกว่านั้น บุคคลที่สามที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลอาจจะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา บริษัทของเราจะเก็บข้อมูลของคุณเพื่อเฉพาะที่จำเป็นต่อธุรกิจของเราเท่า นั้น และเราจะดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใ จในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของรายละเอียดข้อมูล ข้อมูลของคุณจะถูกนำมาใช้ในกรณีต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการคาสิโนออนไลน์
  • เพื่อให้การดูแลลูกค้าแก่คุณ
  • เพื่อทำการตลาดให้ HolidayPalace.net และสินค้าและบริการของเราเหมาะสมกับความสนใจและความชอบข องคุณ
  • เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณ
  • เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของ the HolidayPalace.net และคุณ
  • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการอัพเดทบริการของเรา

ข้อมูลด้านความปลอดภัย เว็บไซต์ของเรามีกฎ นโยบาย และการฝึกปฏิบัติรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ความปลอดภัยและปกป้องข้อ มุลส่วนตัวของคุณ ภายใต้การดูแลของเราและควบคุมการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การทำลายที่ผิดกฎหมาย การสูญหายและการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต   ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลต่อไปนี้ : ผู้ให้บริการที่สามและพนักงานผู้ที่จะใช้ข้อมูลนั้นในการบริการคุณ หรือให้แก่ผู้รับเหมา ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจของเรา ผู้ประมวลผลข้อมูลของเราทั้งหมด พนักงานและส่วนอื่นๆ ที่เข้าถึงและถูกเชื่อมต่อหรือสัมพันธ์กับการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุ ณ ถูกกำชับให้เคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ข้อมุลที่คุณได้ให้เราเหล่านั้นจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับหน่วยงานหรือองค์กรรั ฐ ยกเว้นกรณีที่ถูกบังคับด้วยกฎหมาย ประกาศชัยชนะ หากคุณชนะได้จำนวนเงินมากพอที่จะคุ้มค่ากับการเผยแพร่ เราอาจจะขอให้คุณโพสต์ความเห็นเกี่ยวกับชัยชนะนั้น แต่คุณจะไม่ถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น บริษัทของเรามีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่การชนะลงใน the HolidayPalace.net อย่างไรก็ตาม เราจะเปิดเผยแค่ชื่อและอักษรย่อนามสกุลของคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย รายละเอียดอื่น ๆ เว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพิสูจน์และ ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติม ในกรณีนั้น เราอาจขอที่อยู่และพิสูจน์ตัวตนของคุณผ่านแฟกซ์หรือสแกนสำเนาหนังสื อเดินทางหรือใบขับขี่หรือใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เราจะถูกมาจัดการตามลำดับ การตลาด The HolidayPalace.net อาจใช้ข้อมูลอิเมลล์การตลาดในการประชาสัมพันธ์หรือทำการตลาดกิจกร รม เกมส์และโปรโมชั่นล่าสุดของเรา อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นอาจจะขอให้ทางเราลบรายชื่อออกจากรายชื่ออิเมลล์ได้ โยการส่งคำร้องมายังซัพพอร์ตทีมของเรา บริษัทในเครือของเว็บไซต์เราก็จะได้รับชื่อและอักษรย่อนามสกุลของคุณด้ วย เพื่อวัตถุประสงค์ด้านโปรโมชั่น สิทธิผู้เล่นสู่ข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจส่งคำร้องเป็นลายลักอักษรมาหาเรา เพื่อขอสำเนาของรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณหรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลา ดต่าง ๆ คุ้กกี้ เว็บไซต์ของเราอาจส่งคุ้กกี้ถาวรไปหาคุณ เมี่อคุณลงทะเบียนเข้าใช้กับออนไลน์คาสิโน คุ้กกี้คืออะไร ? มันคือไฟล์เล็ก ๆ ที่เราวางไปในฮาร์ดดิสก์เพื่อบันทึก คุ้กกี้นี้สามารถช่วยเราจดจำการเข้าเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป ติดตามโฆษณาที่คุณกดเข้าไปและการเข้าเว็บไซต์อื่น ๆ ผ่านลิ้งค์จาก the HolidayPalace.net ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยเราในการพัฒนาบริการที่อยู่บนพื้นฐานของความชอบ ของคุณและใช้ข้อมูลในการสร้างสถิติการใช้เว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้ถูกบังคับให้ยอมรับคุ้กกี้เหล่านี้จากเว็บไซต์เราหรือเว็บอื่น ๆ และคุณสามารถเปลี่ยนเบราเซอร์ของคุณให้บล็อกหรือไม่ยอมรับคุ้กกี้ได้ แต่คุณก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ เว้นแต่คุณจะยอมรับคุ้กกี้ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล The personally identifiable information will not be kept any longer if it has already served its purpose for its collection. ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลจะไม่ถูกเก็บไว้ได้อีกต่อไป ถ้ามันได้ทำหน้าที่ตามจุดประสงค์ของมันแล้ว การอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว The HolidayPalace.net ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้นคุณอาจต้องตรวจสอบเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายความเป้นส่วน ตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการปกป้องข้อมูลที่ใช้อยู่และกฎหมายสิ ทธิส่วนบุคคล ติดต่อเราหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว